centrální vysavače
Centrální vysavače
BEAM Electrolux Centrální vysavače E-Shop Elektrolux Family Club
Cleaning Performance

Studie akreditované testovací laboratoře o vysávacím účinku

Test kvality ovzduší uvnitř objektů
Vědecká studie potvrzuje převahu centrálního vysavače BEAM ELECTROLUX

Systém centrálního vysavače BEAM ELECTROLUX potvrzuje svoji převahu ve zlepšení kvality ovzduší uvnitř objektu nad ostatními vysavači. Nezávislá studie potvrdila, že čistící síla zůstává stejná po celou dobu používání systému jak pro odstraňování prachu, tak i ve své vysoké filtrační účinnosti a potvrdila tím špičkovou kvalitu v porovnání s přenosnými i centrálními vysavači!

Výzkum

Výsledky série testů, které sledovaly krátkodobý a dlouhodobý efekt odstraňování prachových částí a emisí jemných podílů a to u několika přenosných vysavačů a centrálního vysavače BEAM ELECTROLUX (testováno v laboratoři Dalton, Ga) prokázaly, že přední přenosné vysavače zaostávají při odstraňování prachu o 10 až 14% při porovnání na začátku a na konci testu, zatímco u systému BEAM ELECTROLUX zůstává účinek odstraňování prachových částic nezměněn.

Výsledky

„Systém BEAM ELECTROLUX dodává impozantní a trvalý výkon při odstraňování prachových částic a to od začátku až do konce měření“, říká Gary Asbury, prezident laboratoře PTL.

U centrálního vysavače BEAM ELECTROLUX Platinum zůstává špičková filtrační účinnost (a tím úlet jemných podílů) trvale na velmi nízké úrovni. Po celou dobu testování na hodnotách méně než 6,6 mikrogramu na jeden metr kubický polétavých částic, a to bylo méně než u kteréhokoliv z testovaných přenosných vysavačů. U tří přenosných testovaných vysavačů došlo během testu ke značnému snížení filtrační účinnosti, k výraznému zvýšení vyfukovaných částic a to na minimálně dvojnásobek hodnoty než u BEAM ELECTROLUX - 4,3 mikrogramu na jeden metr kubický.


Test účinnosti filtrace
Celkové množství vyfukovaných částic během vysávání po několikerém použití vysavače.

Dle testů došlo u přenosných vysavačů k výraznému nárůstu množství vyfukovaných částic po 10 vysávání, zatímco u vysavače BEAM ELECTROLUX zůstala hodnota téměř na stejné úrovni.

Během testů byly vysavače testovány nejdřív zcela nové a poté po několikanásobném použití. Každý výrobek byl testován vysáváním na koberci, na kterém byl prach a částice z vysávání přibližně o objemu 1 litru a 50 gramů specifického, velmi jemného prachu obsahující roztoče, pyl a další alergení částice způsobující dýchací potíže.

Pro měření byla mimo jiné využita rentgenová technologie využívaná NASA ke stanovení přesného měření odstranění jemných prachových částic. Speciálně vyvinutý ruční rentgenový scanner byl tak poprvé použitý pro měření účinnosti vysávání domácích vysavačů.

Test schopnosti vysávání částic byl opakován 10x, od vyprázdnění až do přibližně polovičního zaplnění. Měření probíhá v nejmodernějších měřících komorách a to vždy nejdříve pro nový výrobek a poté pro výrobek po mnohonásobném použití.


Test účinnosti odstraňování prachu
Schopnost vysávání po 10-ti násobném použití.

Schopnost vysávání částic se u vysavačů Dyson a Hoover se s četností používání snižovala, zatímco u vysavače BEAM ELECTROLUX zůstala prakticky beze změny.

Ze záběrů pořízených během testů rovněž vyplynulo, jak uživatelé přicházejí do styku s jemným prachem při výměně sáčku   nebo při vyprazdňování kanystru. Proto má centrální vysavač BEAM ELECTROLUX velkoobjemový kanystr, který nevyžaduje časté vyprazdňování a tím se výrazně snižuje četnost a kontakt s prachem. Navíc umístěním jednotky v garáži není obytný prostor jakkoliv zatížen jemným úletem během výměny.

Lars Hybel, president mezinárodní sekce Electrolux Central Vacuum Systems doplňuje, že výsledky testů pomáhají vysvětlit proč alergiemi horních cest dýchacích lidé trpí. Ti, kteří se zúčastnili klinického testu organizovaného univerzitou California, Davis, potvrdili výrazné snížení alergických obtíží při používání centrálního vysavače BEAM ELECTROLUX v jejich domácnosti. Účastníci tohoto testu (Universita California, Davis) uvedli snížení obtíží v průměru o 44 až 61 procent a to zejména ve zlepšení spánku, zlepšení dýchacích a očních obtíží a snížení emociálních symptomů. Byli více aktivní a byli vystaveni méně praktickým problémům, když uklízeli s centrálním vysavačem BEAM ELECTROLUX než s ostatními testovanými vysavači.

„Jsou-li emise z centrálního vysavače trvale pod kontrolou, znamená to snížení množství polétavých částic podněcující alergické reakce v obytném prostoru“ říká pan Hybel. „Uživatelé, kteří používají centrální vysavače BEAM ELECTROLUX mají čistější dům nebo byt s méně alergeny a tím zdravější prostředí pro život.“

 
The consistent control of emissions from a central vacuum system means there are fewer airborne particles in the living area to trigger allergic reactions
Centrální vysávače BEAM
Odkazy / tvorba webových stránek / plastové bazény / průmyslové vysavače / centrální vysavače / průmyslové vysavače / centrální vysavače / vchodové dveře / centrální vysavače / pergola / rekuperace tepla / schody / centrální vysavače / centrální vysavače / Odkazy 2 / centrální vysavače Ekoelektro